ประกาศ! สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถรับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต(UBU WiFi)ของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องทำการ register user เพื่อยืนยันตัวตนการขอรับรหัสผ่าน โดยรหัสผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน คือ เลข 8 ตัวท้ายบัตรประชาชน ได้ตามรายละเอียด
รายละอียดเพิ่มเติม   ข่าวเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แจ้งลิงค์สำหรับ logout WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สายทุกคน เมื่อต้องการเลิกใช้งานหรือออกจากระบบตามลิ้งค์นี้ https://securelogin.arubanetworks.com/cgi-bin/login?cmd=logout หรือสามารถคลิกได้จากรายละเอียด
รายละอียดเพิ่มเติม   ข่าวเครือข่าย